קרן One מביאה לשוקי ההשקעות בישראל את מספר אפיקי ההשקעה בהשלמות הון לחברות ועסקים. היתרון הייחודי של קרן One מול חלופות בהשלמות הון היא מתודולוגיה ייחודית ליצירת ביטחון מירבי למשקיעים. משקיעים המחפשים תשואות גבוהות מהמוצע בשוק בוחנים אפיקי השקעה שונים עפ"י שני קריטריונים עיקריים: סיכון מינימלי ותשואה גבוהה מהמוצע בשוק. במילה אחת – ביטחון.

השיטה הייחודית של קרן One מעניקה יותר ביטחון הן לקרן והן לתשואה. להגנת הקרן מוענקת למשקיע חזקה בהתאם למסלול ההשקעה הנבחר. להגנת התשואה המשקיע מקבל במועד ההשקעה 12 המחאות חודשיות על חשבון התשואה. באפיקי ההשקעה בהשלמות הון של קרן One ישנן מגוון תשואות בהתאם למסלול ההשקעה הנבחר ע"י המשקיע.

החידוש הגדול של קרן One בתחום השקעות באפיקי השלמות הון הוא התאמת מבנה הבטוחות למאפייני הצרכן. כל השאר הוא מקצוענות פיננסית. קרן One מייצגת ניסיון רב בהשקעות ובמגון תחומים נוספים. איך בונים הגנה בהשקעות ואיך אני שולט על רמת הסיכון? בהשקעות השלמות הון של קרן One בטוחת המשקיע היא זכות בנכס נדל"ן (נכס בטוחה) לטובת המשקיעים עם רישום בטאבו עבור כל משקיע באופן אישי.


קרן One מחברת בין משקיעים בפרויקטים נבחרים

השלמות הון לפרויקטים הן חלק מתמהיל המימון בזירת האשראי העסקי. התמהיל המודרני מורכב ממימון פרטי, עסקי וכמובן מימון בנקאי שמהווה את המרכיב העיקרי והמרכזי בתמהיל. השלמות הון כשמן כן הן – מימון משלים. אפיקי השקעה בהשלמות הון התפתחו ככל שהנגישות בין חברות ויזמים לבין משקיעים השתכללה והתרחבה. בעידן הדיגיטלי התפתחו אפילו פלטפורמות לגיוס הון אונליין בטכניקות של מימון המונים. השלמות הון מביאות לידי ביטוי את הצורך המוכר של חברות שרוצות להתפתח ויזמים שמגשימים רעיון לגייס מימון לביצוע התוכניות העסקיות.

קרן One היא כתובת מועדפת בקרב חברות, עסקים ויזמים להשלמת מקורות המימון. הקרן זוכה לפניות רבות ומנהלת מערך איתור ובדיקה נקיף לסינון ומיון דרישות מימון בעלות פוטנציאל רווח ברור ואיכותי. השלמות הון נולדו מצורך עסקי באשראי חדש והפכו לאפיק השקעה המשלב תשואה עודפת עם הגנה מרבית למשקיע. כל פרויקט שנבחר להשלמת הון הופך להזדמנות השקעה.

איך מעריכים פוטנציאל של פרויקטים ואת התשואה על ההשקעה שלי?
בחירת פרויקטים להשלמות הון הינה תהליך עסקי המשלב מיומנות מקצועית, יכולת איסוף וניתוח של מידע מסוגים שונים, ניסיון ומתודולוגיות קפדניות לאיתור, מיון וסינון עפ"י מגוון פרמטרים ואמות מידה. בתחום הנדל"ן מוערכים שווי הקרקע, מגמות דמוגרפיות ומחירי קנייה ושכירות, תוכניות מתאר ועוד. בקרן One אחד הקריטריונים הקובעים לעסקת מימון עסקי היא היכולת של צרכן המימון – חברה, עסק, יזם – להעמיד נכס (בטוחה -שאינה חלק מהפרויקט ) כביטחון מוחשי למשקיעים.

איך מממשים פוטנציאל עסקי של פרויקט ויוצרים ערך למשקיעים?
אפיקי ההשקעה בהשלמות הון, המהווים למעשה אפיקי מימון עסקיים, הם חלק משינויים והתפתחויות שמתרחשים בשנים האחרונות בענפי הפיננסים. תשתיות טכנולוגיות מתקדמות - שמאפשרות ניתוח מידע, תקשורת והעברת נתונים בזמן אמת בעלויות נמוכות יחסית – יצרו ליזמים פיננסיים הזדמנויות לאספקת מגוון שירותים מחוץ למערכות המסורתיות – בנקים, חברות ביטוח ובתי השקעות. הגידול בעתודות הון של תאגידים, חברות ועסקים והיכולת לשופינג פיננסי בכל העולם 24/7 הרחיבו על מעגל הפתרונות הפיננסיים.
במספר גדל והולך של תחומים פיננסיים נוצרו מעגלים חוץ בנקאיים. לדוגמא בתחומי מסחר במט"ח, ברוקראז', נגזרים ועוד. גם בתחומי המימון והאשראי העסקי פועל כיום מעגל של חלופות חוץ בנקאיות המקיף גופים מוסדיים, יזמי טכנולוגיה ואחרים. השלמות הון לעסקים הן חלק מתמהיל המימון החדש הכולל את הבנקים, מקורות עסקיים ומוסדיים, השקעות פרטיות וכעת גם את אפיקי השלמות הון. במקביל, השלמות הון מהוות אפיק השקעה חדשני עבור משקיעים שמחפשים להגדיל רווחיות תוך שמירה מירבית על זהירות וביטחון. תמהיל המימון מאפשר לחברות ולעסקים לפתח את עסקיהם וליזמים לממש פרויקטים ותוכניות עסקיות. ההצלחה העסקית יוצרת ערך למשקיעים.